Fremtidig procedure ved byggeansøgning og færdigmelding sept. 2022

Ansøgning om byggetilladelse ver. 01 2022 Kræmmermarken

Ansøgningsskema til byggetilladelse med byggeregler