Bestyrelsens beretning 2020

Informationsbrev til havelejere 2020 fra bestyrelsen